Privacy Statement Urban Art Culture

Inleiding
Urban Art Culture neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met urbanartculture.nl@gmail.com.

Wie is Urban Art Culture?
Urban Art Culture is de eenmanszaak Urban Art Culture, kantoorhoudende te Weesp (1382 RA), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82222630.

Wanneer Urban Art Culture jouw persoonsgegevens verwerkt, is Urban Art Culture de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Urban Art Culture jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Urban Art Culture persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Urban Art Culture voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door Urban Art Culture worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:           Financiële Administratie
Gegevens:           Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Maximaal 5 jaar

Doeleinde:           Facturatie
Gegevens:           Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Maximaal 5 jaar

Doeleinde:           Beheer van bestellingen
Gegevens:           NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
                          Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KVK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Maximaal 5 jaar

Doeleinde:           Afhandelen klachten over het product
Gegevens:           NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
                          Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KVK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Maximaal 5 jaar

Doeleinde:           Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:           NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:           Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens:           NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:          Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:    Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde:           Nieuwsbrief
Gegevens:           Naam, E-mailadres, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis
Grondslag:           Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:     Maximaal 5 jaar

Website
Doeleinde:            Website Analytics
Gegevens:            Surfgedrag, Locatie
Grondslag:           Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:     Maximaal 5 jaar

Doeleinde:            A/B Testing
Gegevens:            Surfgedrag, Locatie
Grondslag:           Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:     Maximaal 5 jaar

Doeleinde:            Account aanbieden
Gegevens:            Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:           Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:     Maximaal 5 jaar

Doeleinde:            Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:            Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:           Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:     Maximaal 5 jaar

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde:            Beveiliging van gegevens
Gegevens:            Telefoonnummer, Wachtwoord, Naam, Adres
Grondslag:            Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:     Maximaal 5 jaar

Hoe verkrijgt Urban Art Culture jouw persoonsgegevens?
Urban Art Culture heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens,
en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Urban Art Culture
over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account
kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Urban Art Culture. Je kunt verzoeken dat Urban Art Culture je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Urban Art Culture te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Urban Art Culture of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Urban Art Culture te verkrijgen. Urban Art Culture zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken.
Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Urban Art Culture
je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Urban Art Culture

Een verzoek kan verstuurd worden naar urbanartculture.nl@gmail.com. Urban Art Culture zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Urban Art Culture een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Urban Art Culture je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

1. Verwerkers
2. Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Urban Art Culture
3. FEDEX, UPS, DHL, POSTNL, Siteground, WordPress, Intersolution Administratie Kantoor

Het kan zijn dat Urban Art Culture verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Urban Art Culture gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Urban Art Culture gebruik maken van de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Urban Art Culture aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Urban Art Culture ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Urban Art Culture worden meegestuurd aan je browser,
en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van Urban Art Culture worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Urban Art Culture je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar urbanartculture.nl@gmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Urban Art Culture jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar: urbanartculture.nl@gmail.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gallery

Bekijk onze Collectie

Contact

Heb je vragen, of wil je deelnemen aan U.A.C.

News Letter

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en meld je aan voor onze nieuwsbrief